Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Inese Plesņa

Dzimšanas gads: 1977

Pilsonība: Latvijas

Tautība: Nav norādīts

Dzīvesvieta: Krāslavas novads

Izglītības pakāpe: Augstākā

Ģimenes stāvoklis: Nav norādīts

Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.
Izglītība
Profesionālais maģistra grāds kultūras vadībā, Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020
Arodpedagoģiskās izglītības pamatprogramma, Rēzeknes augstskola, 2004
Ekonomista kvalifikācija un ekonomikas bakalaura grāds, Daugavpils Universitāte, 1999
Darbavietas
Krāslavas novada pašvaldība, Dagdas Kultūras centra vadītāja
Krāslavas novada pašvaldība, Publisku pasākumu, sapulču, gājienu un piketu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekle
Krāslavas novada pašvaldība, Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs, Interešu izglītības skolotāja
Latgales Industriālais tehnikums, Vispārējās vidējās izglītības skolotāja
Dagdas Baltkrievu biedrība "VERBICA", Valdes locekle
Biedrība "MKDagda", biedrs
ES oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums
Latviešu - dzimtā
Angļu valoda - A2 pamatiemaņas
Vācu valoda - A1 iesācēja līmenī

Deputātu kandidāts ir norādījis (-usi), ka:

nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izklūdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

Pēdējais atjauninājums veikts: 09.04.2024. plkst. 09:44