Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Kandidātu skaits: 18
Kandidāts Kārtas nr. sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / Nodarbošanās
Vilis Krištopans 1 1954 LR Saeima, deputāts
Linda Liepiņa 2 1974 LR Saeima, deputāte
Ričards Šlesers 3 1997 LR Saeima, deputāts
Maija Armaņeva 4 1983 LR Saeimas deputāta palīgs
Ramona Petraviča 5 1967 LR Saeima, deputāte
Leontijs Morozs 6 1984 LR Saeima - deputāta palīgs
Adriāna Leonora Martinkēviča 7 1998 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, skolotāja
Aleksandra Baranova 8 1992 Medial Planet SIA direktore, (pasākumu organizācija)
Jolanta Gulbe-Paškeviča 9 1971 LR Saeima, deputāta palīgs
Karina Plaude 10 1979 SIA Nord Snus juridiskās daļas vadītāja
Līga Krapāne 11 1966 LR Saeima, frakcijas vecākā konsultante
Ilze Stobova 12 1976 Latvijas Republikas Saeima, deputāta palīgs Rīgas V.Zālīša sākumskola, pedagogs
Signe Švanka 13 1988 Latvijas Republikas Saeima, deputāta palīgs
Vladimirs Keidāns 14 1991 SIA Medochemie Latvia, reģionālais vadītājs
Māris Ruks 15 1972 LR Saeima, deputāta palīgs
Sandris Točs 16 1970 LR Saeima, deputāta palīgs
Roberts Žemaitis 17 1985 LR Saeima, Deputāta palīgs
Edmunds Zivtiņš 18 1969 LR Saeima, deputāts

Programma

Balso par Šlesera komandu! Balso par LATVIJU PIRMAJĀ VIETĀ! Balso par varas maiņu Latvijā un Eiropā! Balso par saprāta politikas atgriešanos Latvijā un Eiropā, kas pamatojas katras valsts iedzīvotāju interesēs un valstiskajā stabilitātē! Balso par LATVIJU PIRMAJĀ VIETĀ – par tradicionālām vērtībām, par ģimenēm, kuras veido māte un tēvs – sieviete un vīrietis, par ģimenēm ar bērniem! Balso par mūsu tautas labklājību, par Latvijas nākotni un Latvijas interesēm! Balso par LATVIJU PIRMAJĀ VIETĀ, balso par vienotu Latvijas tautu, kura vēlas mieru Eiropā un visā pasaulē! Valdošie politiķi, kuri līdz šim ir pārstāvējuši mūsu valsti Eiropā un runājuši tautas vārdā, nav aizstāvējuši Latvijas tautas intereses – ne Latvijā, nedz arī Eiropā! Tieši pretēji – no Latvijas ievēlētie politiķi parasti ir centušies uzspiest Eiropas birokrātu viedokli Latvijai! Mēs aizstāvēsim Latvijas nacionālās intereses Eiropā! Mums Latvija ir pirmajā vietā! Mēs nākam, lai pārstāvētu Latviju, nevis izdabātu svešam viedoklim, cenšoties būt pirmrindnieki Eiropas direktīvu izpildē! Pietiek mūsu tautu mācīt kā dzīvot! Pietiek mums uzspiest svešas ideoloģijas, vērtības, uzskatus! Mūsu tauta izmirst, mūsu dzimstība samazinās, mūsu cilvēki brauc prom uz neatgriešanos! Nē – valdošajai politikai, kuras rezultātā mūsu pilsētas un lauki kļūst tukši un pamesti, tiek slēgtas skolas un daudziem tiek atņemta cilvēka cienīga dzīve! Esam Eiropas Savienības ārējā robeža, un mēs uzskatām, ka par Eiropas drošības garantiju jākļūst Latvijas labklājībai! Tādēļ mums ir jāpiesaista Eiropas finansējums un ārvalstu investīcijas tieši Latvijas labklājības nodrošināšanai, lai padarītu Latviju par vienu no bagātākajām un attīstītākajam Eiropas valstīm. Tam nepieciešams ne tikai Eiropas, bet arī ASV, Lielbritānijas, Ķīnas, Apvienoto Arābu Emirātu un citu valstu investīcijas un finansējums. Mums ir jāveicina daudzu miljardu ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūrā un ievērojamos nekustamā īpašuma attīstības projektos – tā būs arī mūsu miera un drošības īstākā garantija! Investīciju drošība Latvijā līdz ar to kļūs par kopīgām, starptautiskām rūpēm, bet pamesta un tukša Latvija ir drauds gan mūsu, gan visas Eiropas drošībai! Latvijas robeža ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, tādēļ mēs iestāsimies par būtisku kopīgu Eiropas finansējumu kopīgās Eiropas robežas nostiprināšanai – kopīgai drošībai! Esam pārliecināti, ka Eiropas robežu stiprinās pierobežas iedzīvotāju labklājība un attīstība, nevis cilvēku atstāti reģioni. Latvijas drošību stiprinās investīciju pieplūdums Eiropas pierobežas Latgales reģionā – tieši tas veicinās miera un labklājības virzienu Eiropas politikā! Mēs panāksim Eiropas līdzekļu pilnvērtīgu apgūšanu projekta “Rail Baltica” pabeigšanai, ņemot vērā arī Latvijas, ne tikai Igaunijas un Lietuvas intereses, jo tas ir kopējs Eiropas projekts! Latvija ir bijusi smagi izpostīta divos pasaules karos, kuros bojā gājuši simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Mūsu cilvēki negrib karu. Mēs Eiropas Savienību vēlamies redzēt kā miera un labklājības nesēju! Ir pienācis laiks īstenot mūsu tautai svētīgu un labvēlīgu politiku. Ir pienācis laiks kopā ar līdzīgi domājošajiem Eiropā aizstāvēt mūsu vērtības, tautas vairākuma vērtības! Ģimeni veido vīrietis un sieviete, tēvs ir tēvs un māte ir māte, nevis vecāks Nr. 1 un vecāks Nr. 2. Mēs esam pret dzimumu maiņas rosināšanu nepilngadīgiem bērniem, pret bērnu adopciju viendzimuma pāriem! Mēs esam pret viendzimuma laulību legalizāciju kā tradicionālas ģimenes surogātu, kuru mums cenšas uzspiest kā alternatīvu Dieva svētītām vērtībām un ģimenēm! Mēs esam par Stambulas konvencijas atcelšanu! Mēs uzskatām, ka Latvijai cieši jāsadarbojas ar valstīm, kas stiprina ģimenes un kristīgās vērtības! Mēs Eiropas līmenī sadarbosimies ar politiķiem un kustībām, kuru vērtības mums ir tuvas, lai panāktu, ka mūsu vērtības uzvar Eiropas Savienības līmenī un galēji kreisi liberālā Eiropas politika tiek nomainīta ar Latvijas un Eiropas pamatiedzīvotāju vairākumam saprotamu, ierastu un tradicionālu vērtību sistēmu, kas Eiropā ir pastāvējusi gadsimtiem ilgi. Neļausim galēji liberāliem politiķiem savas vērtības saukt par Eiropas vērtībām un runāt visu Eiropas tautu vārdā! Latvijas tauta arī ir eiropieši, un arī Latvijas tautas vērtības ir – Eiropas vērtības! Mēs uzskatām, ka kreisais liberālisms ved Eiropu iznīcībā! Mēs esam pret federālisma tendencēm Eiropas Savienības politikā! Mēs esam par vienbalsīguma principa un veto tiesību saglabāšanu Eiropas valstu vidū, neatkarīgi no valsts lieluma, iedzīvotāju daudzuma un pārticības līmeņa. Vienbalsīgums ļauj aizstāvēt Latvijas intereses! Mēs esam pret to, ka Eiropas birokrātija nozog Latvijai valstiskumu! Latvijas nacionālās suverenitātes samazināšana ir pretrunā ar mūsu valsts interesēm! Mēs esam pret fundamentālu cilvēcisko vērtību un principu izskaušanu! Mēs esam pret galēji kreisi liberālu ideoloģiju pasludināšanu par normu! Mēs esam pret nepierādītu teoriju un sociālu eksperimentu uzspiešanu cilvēkiem Latvijā un Eiropā, kas tiek slēpta aiz saukļa "Uzticies zinātnei!"! Mēs esam par saprātīgu pārmaiņu politiku, saglabājot cilvēka cieņu un tiesības uz cieņpilnu dzīvi, un iestājamies par konservatīvām vērtībām! Mēs esam par tīru vidi un atbalstām dabas aizsardzību – tomēr mēs esam pret pārspīlējumiem klimata politikā! Ņemot vērā, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, mums nav vajadzīga vēl “zaļāka” politika, kuras rezultāts ir Latvijas konkurētspējas samazināšanās, ekonomiskā stagnācija un iedzīvotāju nabadzība. Par "zaļo kursu" ar teicamnieka centību lai vispirms rūpējas tās valstis, kuras ir gadu desmitiem neapdomīgi izpostījušas savu dabu! Latvija ir gana “zaļa” un Eiropas "zaļā kursa" dēļ Latvijas iedzīvotāji nav jādzen nabadzībā! Mēs esam pret mērķtiecīgu depopulācijas jeb iedzīvotāju skaita samazināšanas politiku, ko slēpj aiz melīgiem argumentiem! Latvija un Eiropa noveco un reģioni izmirst. Strādājošie nes sociālo slogu, kas kļūst arvien nepanesamāks, turklāt – uz aizvien pieaugošās imigrācijas fona! Mūs iznīcina pārmērīga birokrātija, ierēdņu armija un visur esošā kontrole Eiropas politikas nostādņu īstenošanas vārdā – aiz skaļiem saukļiem un mazsaprotamiem jēdzieniem pazudis cilvēks kā vērtība, pazudusi mūsu labklājība un valsts ekonomikas attīstība kā prioritātes! Mēs esam par birokrātijas un ierēdņu skaita samazināšanu, par Eiropas regulu diktāta mīkstināšanu un vienkāršošanu! Mēs iestājamies par cilvēka un ekonomiskās brīvības saglabāšanu, par tirgus ekonomikas principu saglabāšanu, par cilvēka privātuma un izvēles tiesību saglabāšanu ekonomikā un sadzīvē! Mēs esam par tādas Eiropas saglabāšanu, kurai 2004. gada referendumā savu "par" teica vairākums Latvijas tautas! Mēs uzskatām, ka gudras nācijas un kvalitatīvas izglītības pamats ir augsti profesionāli izglītots, sociālekonomiski aizsargāts un labi atalgots pedagogs. Šī pārliecība ir jāpadara par visas Eiropas Savienības politisko prioritāti un jāsāk ar to, ka Eiropas Savienības līmenī ir jāceļ pedagoga profesijas kvalitāte un jāstiprina skolotāja un pasniedzēja prestižs! Ir nepieciešams mērķtiecīgi investēt Eiropas līdzekļus pedagogu profesionālās attīstības programmās un nodrošināt, lai viņi ir labi apguvuši mūsdienīgākās un efektīvākās mācību pieejas, metodes un tehnoloģijas. Ir jānodrošina Eiropas valstu sadarbība un mobilitāte izglītības un zinātnes jomā! Latvijas deputātiem Eiropas parlamentā ir jākļūst par izglītības, zinātnes un inovācijas attīstības lobētājiem, kas, konstruktīvi sadarbojoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un augstskolām – gan valsts, gan privātajām –, panāktu finansējuma piesaisti inovāciju veicināšanai! Mēs esam par plašāku ES valstu izglītības iestāžu starptautisko sadarbību, lai dotu iespēju gan studentiem, gan skolotājiem iegūt daudzveidīgu un padziļinātu izglītības pieredzi un izpratni! Ir jāmazina mākslīgi šķēršļi, ko veido arī nepamatotas valodas prasības ārvalstu pasniedzējiem un pedagogiem gan augstākajā izglītībā, gan visos citos izglītības līmeņos, lai tādējādi sekmētu izglītības kvalitāti, kā arī padarītu iespējamu un pieprasītu Latvijas izglītības eksportu. Mēs esam par kopīgu Eiropas politiku pensionāru, cilvēku ar īpašām vajadzībām un vientuļo vecāku aizsardzībai – lai vienas Eiropas valsts iedzīvotāji ar sociālās aizsardzības vajadzībām nejustos sliktāki par citas valsts piederīgajiem! Mēs esam par sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai mūsu ģimenes justos līdzvērtīgas citu Eiropas ģimeņu saimē – labklājības, audzināšanas un izglītības iespēju nodrošināšanas ziņā! Sociālajai politikai ir jāveicina attīstība, nevis jākļūst par slogu! Tāpēc mēs esam par to, lai noteiktu vienotu algas neapliekamo minimumu Eiropas valstīs – lai Latvijas iedzīvotāji saņemtu augstākus ienākumus “uz rokas” un nevajadzētu meklēt labākas algas citās Eiropas valstīs, savukārt Latvijas darba devēji un ekonomika kļūtu konkurētspējīgāka! Mēs esam par to, lai līdzekļi sociālajām vajadzībām, pensijām un pabalstiem tiktu nodrošināti no labklājības pieauguma un iedzīvotāju ataudzes, nevis no nodokļu un nodevu celšanas un imigrācijas pieauguma – turklāt eiropiešu depopulācijas un ekonomikas bremzēšanas apstākļos! Mēs esam pret tīšu ekonomikas bremzēšanu, ko pamato ar draudiem! Lielākais drauds Latvijai un arī Eiropai ir ekonomikas stagnācija, kā sekas ir nepanesams sociālais slogs, nabadzības pieaugums, kam seko migrācija un izmiršana. Ilgtspējīga ir nevis "zaļā kursa" un ekonomiku bremzējošas politikas sekmēta atpalicība un konkurētspējas zudums, bet tāda politika, kas garantē Latvijas un visas Eiropas Savienības attīstību, labklājību un konkurētspēju pasaulē! Mēs esam pret pieaugošām totalitārisma un komandekonomikas tendencēm Eiropas Savienības iekšpolitikā, pret varas centralizāciju, cenzūru un "vienīgā pareizā viedokļa" uzspiešanu Eiropas tautām! Mēs esam par demokrātiju, kas ir tautas gribas izpausme! Mēs esam pret tautas gribas noniecināšanu, saucot to par "populismu". Esam par Eiropu, kas ciena Latvijas tautas viedokli! Mēs esam par LATVIJU PIRMAJĀ VIETĀ un par Latviju pirmajās vietās Eiropā! Mēs esam par plaukstošu Latviju, par Latvijas sadarbību ar Eiropas un pasaules tautām un valstīm, par aktīviem vietējiem iedzīvotājiem un jaunām investīcijām, kas ceļ mūsu cilvēku labklājību, par patiesu attīstību! Mēs esam par Latvijas un Eiropas politikas pārmaiņām cilvēku interesēs – mūsu labklājības, valsts uzplaukuma un nākamo paaudžu vārdā! Balso par Šlesera komandu! Balso par LATVIJU PIRMAJĀ VIETĀ! Balso par varas maiņu Latvijā un Eiropā!

Statistika

Kandidātu skaits: 18

Dzimums Kandidātu skaits Procenti
Vīrietis 8 44,4%
Sievietes 10 55,6%
Vecums Kandidātu skaits Procenti
21-30 gadi 2 11,1%
31-40 gadi 6 33,3%
41-50 gadi 3 16,7%
51-60 gadi 6 33,3%
61-70 gadi 1 5,6%

Vidējais vecums: 44,6 gadi

Jaunākais kandidāts: 25 gadi

Vecākais kandidāts: 69 gadi

Izglītības pakāpe Kandidātu skaits Procenti
Vidējā 2 11,1%
Augstākā 16 88,9%
Ģimenes stāvoklis Kandidātu skaits Procenti
Nav norādīts 4 22,2%
Neprecējies / neprecējusies 5 27,8%
Precējies / precējusies 9 50,0%
Tautība Kandidātu skaits Procenti
Latvietis/latviete 15 83,3%
Ukrainis/ukrainiete 1 5,6%
Nav norādīts 2 11,1%
Dzīvesvieta Kandidātu skaits Procenti
Jūrmala 3 16,7%
Rīga 11 61,1%
Mārupes novads 1 5,6%
Ropažu novads 2 11,1%
Saldus novads 1 5,6%
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.04.2024. plkst. 09:44