Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Krāslavas novads

Balsstiesīgie: 16 034

Nobalsojušie: 3 800 (23,70%)

Derīgās aploksnes: 3 800 (23,70%)

Derīgās zīmes: 3 757 (98,87%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 27
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
518 KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 698 698 690 123 6 87 98 50 27 29 36 29 9 1 47 3 14 83 48 690
519 KRĀSLAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 235 235 234 41 2 29 40 7 8 11 13 12 3 2 17 0 9 25 15 234
520 KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA 489 489 479 127 1 23 87 19 18 26 8 12 2 2 46 2 6 64 36 479
521 KRĀSLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 59 59 58 14 0 9 3 9 1 3 2 3 0 0 5 0 1 8 0 58
522 DAGDAS KULTŪRAS CENTRS 513 513 502 99 5 44 61 49 10 17 65 9 3 0 33 1 6 69 31 502
523 ANDRUPENES TAUTAS NAMS 106 106 105 15 2 10 5 12 1 4 7 0 0 1 2 1 2 37 6 105
524 ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE 68 68 68 10 2 10 11 4 0 4 3 0 6 0 2 1 1 10 4 68
525 ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE 70 70 69 15 0 10 20 3 2 1 1 3 0 0 4 0 1 6 3 69
526 AULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 120 120 119 2 2 15 4 8 0 1 14 6 0 0 1 0 15 48 3 119
527 BĒRZIŅU TAUTAS NAMS 47 47 47 8 0 4 6 0 6 2 3 1 0 0 5 0 2 5 5 47
529 EZERNIEKU SAIETU NAMS 108 108 107 18 1 13 13 8 4 2 13 6 0 0 2 1 6 15 5 107
530 GRĀVERU PAGASTA PĀRVALDE 73 73 73 33 1 1 7 3 4 1 1 0 0 0 1 0 2 7 12 73
531 INDRAS PAGASTA PĀRVALDE 129 129 128 39 0 4 30 5 4 5 7 1 1 1 11 0 4 7 9 128
532 IZVALTAS TAUTAS NAMS 121 121 120 2 3 25 7 8 0 5 14 10 4 0 1 1 4 34 2 120
533 KALNIEŠU PAGASTA PĀRVALDE 46 46 46 15 0 0 11 1 3 1 1 0 2 0 8 0 2 1 1 46
534 KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 85 85 85 31 0 2 5 2 7 2 2 1 0 0 2 0 5 16 10 85
535 KASTUĻINAS TAUTAS NAMS 58 58 58 23 1 2 8 1 3 0 4 2 1 0 5 1 4 2 1 58
536 KOMBUĻU TAUTAS NAMS 98 98 98 5 4 19 11 10 0 0 7 1 0 1 5 2 13 14 6 98
537 KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS 52 52 49 8 0 5 12 4 0 2 2 2 0 0 1 0 0 6 7 49
538 ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE 25 25 25 4 2 0 5 2 0 3 1 0 2 0 1 0 5 0 0 25
539 PIEDRUJAS TAUTAS NAMS 42 42 42 20 1 0 6 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 3 4 42
540 ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMS 122 122 122 34 1 4 34 6 2 9 5 4 3 0 4 0 7 2 7 122
541 SKAISTAS PAGASTA PĀRVALDE 103 103 103 17 0 22 12 4 1 4 8 0 1 0 2 0 6 23 3 103
542 SVARIŅU TAUTAS NAMS 46 46 44 13 0 0 8 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 5 3 44
543 ŠĶAUNES TAUTAS NAMS 77 77 77 15 1 8 8 2 1 1 5 2 2 0 11 0 6 13 2 77
544 ŠĶELTOVAS TAUTAS NAMS 86 86 86 21 0 6 7 6 1 7 6 2 0 0 6 2 0 14 8 86
545 ŪDRĪŠU TAUTAS NAMS 124 124 123 18 0 6 25 11 1 12 12 4 1 0 1 0 6 16 10 123
Kopā 3 800 3 800 3 757 770 35 358 544 237 107 161 242 110 41 8 226 15 129 533 241 3 757
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58