Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Saldus novads

Balsstiesīgie: 22 000

Nobalsojušie: 7 562 (34,37%)

Derīgās aploksnes: 7 561 (34,37%)

Derīgās zīmes: 7 475 (98,86%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 25
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
801 SALDUS SPORTA SKOLA 1 256 1 255 1 234 18 11 335 61 117 0 17 141 73 5 1 12 5 40 395 3 1 234
802 SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA 744 744 730 6 10 195 42 79 0 13 75 36 1 1 12 13 21 225 1 730
803 SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 685 685 678 3 7 159 35 97 0 16 79 31 0 1 9 10 21 205 5 678
804 SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 709 709 703 7 10 192 42 94 0 15 62 36 1 1 7 5 18 211 2 703
805 BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS 725 725 718 18 9 217 39 86 2 19 81 37 1 2 12 2 19 173 1 718
806 BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA 186 186 183 2 3 48 14 25 0 3 22 6 0 0 4 1 11 44 0 183
807 REMTES PĀRVALDES ĒKA 117 117 115 0 0 30 8 17 0 5 7 6 0 0 1 1 6 34 0 115
808 EZERES PĀRVALDES ĒKA 286 286 278 1 1 78 6 38 0 8 27 13 0 1 4 1 6 94 0 278
809 GAIĶU TAUTAS NAMS 151 151 149 4 2 23 22 15 0 2 15 4 0 0 0 1 18 42 1 149
810 JAUNAUCES TAUTAS NAMS 100 100 99 2 0 31 4 10 1 1 7 4 0 0 1 0 11 27 0 99
811 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" 149 149 149 2 2 41 3 24 0 4 14 10 0 0 2 1 11 35 0 149
812 KURSĪŠU PĀRVALDES ĒKA 158 158 158 0 1 41 11 17 0 1 23 8 1 0 1 1 7 46 0 158
813 LUTRIŅU KLUBS 200 200 200 2 2 45 8 32 1 5 29 8 0 1 4 1 7 54 1 200
814 NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA 140 140 140 1 1 35 13 39 0 0 14 0 0 1 3 1 2 30 0 140
815 KALNU KULTŪRAS NAMS 169 169 169 0 3 39 6 19 0 4 26 7 0 1 1 0 6 57 0 169
816 NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA 407 407 402 6 6 98 30 50 0 16 38 26 0 2 2 2 4 120 2 402
817 PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS 179 179 176 0 1 52 4 24 1 6 26 8 1 1 1 1 9 41 0 176
818 RUBAS PĀRVALDES ĒKA 162 162 159 0 3 29 19 17 0 2 11 11 0 0 0 0 6 60 1 159
819 SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 392 392 390 6 2 106 19 33 0 5 42 20 2 1 4 1 11 137 1 390
820 ŠĶĒDES SKOLA 91 91 91 1 2 26 5 12 0 6 7 3 0 0 2 0 12 15 0 91
821 VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA 88 88 87 0 1 9 4 11 0 3 10 3 0 1 0 0 3 42 0 87
822 ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA 81 81 81 0 0 21 5 8 0 1 10 2 0 0 0 0 3 31 0 81
823 ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA 147 147 146 1 0 49 5 13 2 4 15 1 0 0 7 2 2 45 0 146
824 KURZEMĪTES PAMATSKOLA 120 120 120 1 4 36 14 10 0 5 5 4 0 0 1 0 3 37 0 120
825 STRIĶU KLUBS 120 120 120 0 0 39 2 15 0 2 16 2 0 0 0 0 8 36 0 120
Kopā 7 562 7 561 7 475 81 81 1 974 421 902 7 163 802 359 12 15 90 49 265 2 236 18 7 475
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58