Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Balvu novads

Balsstiesīgie: 15 180

Nobalsojušie: 4 847 (31,93%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
318 BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 14 70 156 412 587 759 156 0 759 6 921
319 BALVU SĀKUMSKOLA 16 65 184 292 405 494 184 0 494 3 681
320 BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA 7 32 73 103 156 215 73 0 215 11 299
321 VIĻAKAS PILSĒTAS PĀRVALDE 16 50 88 105 208 271 88 0 271 2 361
322 BALTINAVAS PAGASTA PĀRVALDE 2 20 50 78 137 203 50 0 203 2 255
323 BALVU PAGASTA SPORTA CENTRS 1 4 14 52 73 111 14 0 111 3 128
324 BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE 3 6 17 25 27 40 17 0 40 0 57
325 BĒRZPILS SAIETA NAMS 2 17 37 67 120 177 37 0 177 3 217
326 BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS 4 8 18 21 42 56 18 0 56 1 75
327 KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS 4 10 19 33 56 81 19 0 81 5 105
328 KUBULU PAGASTA PĀRVALDE 7 28 50 90 127 158 50 0 158 64 272
329 KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE 3 11 24 27 40 53 24 0 53 0 77
330 LAZDUKALNA SAIETU NAMS 0 6 17 65 106 134 17 0 134 5 156
331 LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 3 4 13 20 30 37 13 0 37 2 52
332 MEDŅEVAS TAUTAS NAMS 2 8 19 45 72 91 19 0 91 0 110
333 RUGĀJU JAUNIEŠU CENTRS 3 15 61 96 162 269 44 17 269 6 336
335 ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" 2 12 32 69 124 179 32 0 179 1 212
336 TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS 0 10 29 79 139 218 29 0 218 1 248
337 VECTILŽAS SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS 2 4 9 17 33 50 9 0 50 1 60
338 BORISOVAS TAUTAS NAMS 0 2 5 14 30 43 5 0 43 0 48
339 VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE 6 15 25 18 37 51 25 0 51 1 77
340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS 5 17 32 26 50 68 32 0 68 0 100
Kopā 102 414 972 1 754 2 761 3 758 955 17 3 758 117 4 847
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24