Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Krāslavas novads

Balsstiesīgie: 16 034

Nobalsojušie: 3 800 (23,70%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
518 KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 20 50 165 237 425 522 165 0 522 11 698
519 KRĀSLAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 4 12 41 92 148 192 41 0 192 2 235
520 KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA 13 34 98 202 324 390 98 0 390 1 489
521 KRĀSLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 0 10 24 10 28 35 24 0 35 0 59
522 DAGDAS KULTŪRAS CENTRS 6 45 130 164 286 383 130 0 383 0 513
523 ANDRUPENES TAUTAS NAMS 3 7 25 28 60 80 25 0 80 1 106
524 ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE 1 5 8 25 38 60 8 0 60 0 68
525 ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE 1 8 11 17 39 57 11 0 57 2 70
526 AULEJAS PAGASTA PĀRVALDE 6 10 30 29 65 86 30 0 86 4 120
527 BĒRZIŅU TAUTAS NAMS 3 6 7 15 31 40 7 0 40 0 47
529 EZERNIEKU SAIETU NAMS 5 8 15 49 76 93 15 0 93 0 108
530 GRĀVERU PAGASTA PĀRVALDE 4 16 21 32 49 52 21 0 52 0 73
531 INDRAS PAGASTA PĀRVALDE 6 13 31 43 77 98 31 0 98 0 129
532 IZVALTAS TAUTAS NAMS 2 8 23 30 63 93 23 0 93 5 121
533 KALNIEŠU PAGASTA PĀRVALDE 4 6 7 18 27 37 7 0 37 2 46
534 KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 3 3 18 17 38 43 18 0 43 24 85
535 KASTUĻINAS TAUTAS NAMS 1 4 13 13 29 45 13 0 45 0 58
536 KOMBUĻU TAUTAS NAMS 2 4 14 39 65 84 14 0 84 0 98
537 KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS 2 2 11 27 32 41 11 0 41 0 52
538 ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0 0 3 13 25 0 0 25 0 25
539 PIEDRUJAS TAUTAS NAMS 5 6 13 11 22 29 13 0 29 0 42
540 ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMS 0 9 26 33 66 87 26 0 87 9 122
541 SKAISTAS PAGASTA PĀRVALDE 3 11 34 29 58 67 34 0 67 2 103
542 SVARIŅU TAUTAS NAMS 4 6 16 11 19 30 16 0 30 0 46
543 ŠĶAUNES TAUTAS NAMS 0 1 7 35 48 70 7 0 70 0 77
544 ŠĶELTOVAS TAUTAS NAMS 0 7 13 31 61 73 13 0 73 0 86
545 ŪDRĪŠU TAUTAS NAMS 1 9 29 38 72 89 29 0 89 6 124
Kopā 99 300 830 1 278 2 259 2 901 830 0 2 901 69 3 800
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24