Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

No
Līdz
20,76%
27,80%
29,39%
34,21%
34,26%
36,56%
36,96%
38,61%
38,86%
41,85%
42,22%
44,76%
46,04%
55,13%
73,90%
73,90%

Smiltenes novads

Balsstiesīgie: 14 536

Nobalsojušie: 6 504 (44,74%)

Iecirkņa komisiju kopskaits:
Nr. Iecirknis 03.06.2024 Līdz 06.06.2024 Līdz 07.06.2024 8:00-12:00 8:00-16:00 8:00-20:00 Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā
297 APES KULTŪRAS CENTRS 7 55 91 105 223 289 91 0 289 3 383
301 GAUJIENAS TAUTA SNAMS 10 31 65 82 120 171 65 0 171 9 245
313 TRAPENES KULTŪRAS NAMS 2 3 42 67 130 144 42 0 144 20 206
315 VIREŠU SAIETA NAMS 3 13 33 43 86 128 33 0 128 1 162
370 DRUSTU TAUTAS NAMS 1 7 37 65 149 198 37 0 198 18 253
382 RAUNAS PAMATSKOLA 10 64 148 301 559 691 148 0 691 12 851
887 SMILTENES KULTŪRAS CENTRS 25 108 222 251 463 576 222 0 576 34 832
888 SMILTENES SPORTA SKOLA 44 180 458 488 847 1 183 458 0 1 183 0 1 641
890 BILSKAS PAGASTA PĀRVALDE 4 9 25 48 104 152 25 0 152 6 183
891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS 1 6 20 37 73 105 20 0 105 24 149
892 BLOMES PAMATSKOLA 3 27 55 98 144 214 55 0 214 3 272
893 SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 5 26 66 71 131 167 66 0 167 6 239
896 GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMS 8 29 48 69 133 207 48 0 207 5 260
900 LAUNKALNES TAUTAS NAMS 5 11 33 41 70 96 33 0 96 0 129
901 PALSMANES KULTŪRAS NAMS 5 34 88 101 163 214 88 0 214 3 305
904 KALNAMUIŽA 3 3 17 42 50 90 125 42 0 125 2 169
907 VARIŅU TAUTAS NAMS 10 38 60 47 88 154 60 0 154 11 225
Kopā 146 658 1 533 1 964 3 573 4 814 1 533 0 4 814 157 6 504
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.06.2024. plkst. 19:24